What do we do? Our passion for Open Source is obvious.

Yes, we are "The Open Source Software Company".

Software defined infrastructure

Cloud, IaaS a PaaS jsou definice, které popisují nový přístup k organizaci a využívání IT prostředí. Z hlediska uživatelů jde jednoznačně o pozitivní zlepšení a zrychlení poskytovaných služeb. Jak to ale je z pohledu administrátorů a architektů?

Zodpovědnost cloud architekta je rozsáhlá. Začíná u návrhu optimálního využití konkrétních abstrakcí IT zdrojů – čili softwarově definované infrastruktury – kde jsou možnosti závislé na výběru konkrétního cloud poskytovatele či technologie. Pokračuje návrhem na to, jakým způsobem budou aplikace provozovány. Ten musí brát v úvahu požadavky na dostupnost a na zdroje, ale také na povahu cloud prostředí.  Často se bude muset zabývat také definicí a přípravou typizovaných vzorů systémů pro provoz konkrétního IT řešení. To vše s vydatnou pomocí systémů pro správu konfigurací a automatizaci, které centralizují definice celé infrastruktury tak, aby mohla být snadno testovaná, modifikovaná, aktualizovaná a přenášená z jednoho prostředí do druhého.

IT Architecture

Ať už se rozhodujete pro interní, privátní cloud, či budete využívat služeb některého z veřejný cloud poskytovatelů, eventuálně budete chtít zavést hybridní model, výsledkem by vždy měl být vysoce flexibilní, snadno a rychle škálovatelný a transparentní systém, který dokáže v reálné době reagovat na různé požadavky. Unifikované a automatizované prostředí pro běh firemních aplikací, virtualizovaných desktopů či pro distribuci sdílených dat. Samozřejmostí je správa firemního cloudu z jednoho místa – ideální a snadná cesta jak získat rychlý přehled, ať už o využitých technických zdrojích, nebo o spotřebovaných financích.

Obrátite-li se na naše architekty, budete moci využít jejich zkušeností jak s provozem IT u veřejných cloud poskytovatelů, tak s výběrem technologií, organizací procesů a realizací privátních cloudových řešení.

IT Design

Platform as a Service

Z hlediska moderního uživatele informačních technologií je důležitá nejen rychlost poskytnutí zdrojů v cloudu, ale hlavně rychlost, s níž je možné začít využívat konkrétní prostředí a konkrétní software – například začít sestavovat novou aplikaci z předpřipravených a standardizovaných komponent.

Jako odpověď na tento specifický požadavek lze proto vedle infrastruktury jako služby nasadit do cloud prostředí také platformu jako službu. Jde vlastně o sadu standardizovaných prostředí s předpřipraveným software, to vše rychle dostupné pomocí samoobslužného portálu, a tak snadno využitelné.

Takové prostředí “na vyžádání” ocení hlavně vývojáři aplikací. Urychlí se vytváření potřebných prerekvizit pro vývoj aplikací, které lze je ihned začít vyvíjet a testovat.

Infrastructure as a Service

Základní vrstvou cloud prostředí je abstraktní pohled na obvyklé infrastrukturní zdroje, jako jsou systémy, sítě a storage. Tento model je v cloudu reprezentován softwarovou platformou, která automaticky řídí typické cloud operace jako je přidávání zdrojů na požádání, a umožňuje detailní monitoring a reporting jejich využití.

Nasazení tohoto typu infrastruktury vyžaduje, aby administrátoři opustili myšlenku jednotlivě spravovaných serverů a začali místo toho využívat řady anonymních instancí operačních systémů. Cloud framework pak na základě požadavků aplikace nebo PaaS nadstavby určí, jakou část zdrojů bude využívat, a podle požadavků aplikace je také automaticky konfiguruje.

Zákaznickým pohledem jde o zjednodušení, zlevnění, ale hlavně zrychlení vytváření prostředí pro běh aplikací jako jsou časově omezené reklamní kampaně, anebo dokonce i zrychlení přístupu k virtuálním pracovním stanicím.

Cloud technologies

Tradiční IT je již po léta reprezentované nákupními cykly, kterými firmy investují do farem fyzických a virtuálních serverů, na kterých jsou provozovány sady tradičně škálovatelného aplikačního software. Infrastrukturní mix od různých vendorů pak zajišťuje HW zdroje, síťovou konektivitu, ukládání dat a další funkce.

V poslední době se ale stále více objevují požadavky, které se tímto přístupem dají jen stěží realizovat – vedle obligátního tlaku na snižování nákladů přichází i důraz na zrychlení inovačního cyklu, rychlejší time-to-market, ale také na nezávislost na dodavatelích. S postupujícím trendem konzumace služeb pomocí výpočetní techniky roste i důležitost, jakou má agilní a efektivní fungování IT pro prosazení obchodních záměrů firmy.

Cloud management

T-Mobile

Česká spořitelna

sIT Solutions

Škoda Auto

ČEZ

Vysoká škola umělecko-průmyslová

RWE

Tieto

Amazon Web Services

Amazon Partner

Red Hat

Puppet Labs

puppet-logo-amber-black-sm

EnterpriseDB

Zimbra

SEP Sesam

Contact